วิธีการดูแลรักษาปั๊มลม Air compressor

เครื่องปั๊มลมนั้นเป็นตัวทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่ผู้ใช้ต้องการรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปล้วนต้องการบำรุงรักษาให้คงสภาพการใช้งานที่ดีต่อเนื่อง เพราด้วยตัวเครื่องสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบปั๊มลมหรือ เครื่องอัดลม ปั๊มอัดอากาศมีหน้าที่ในการสูบอัดอากาศจากภายนอกเข้ามายังภายในตัวถังเก็บลมตัวปั๊มอัดอากาศจะประกอบไปด้วยส่วนของชุดสกรูและเสื้อสูบที่มีครีบในการระบายความร้อนที่จะช่วยในการลดการเสียดสีและแรงเสียดทานของชุดสกรูรวมไปถึงความร้อนที่โดยแรงลมอัดเข้าไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังที่ใช้ในการผลิตลม อันดับแรกในการซื้อเราต้องตรวจสอบตั้งแต่ภายนอก

ตรวจสอบน๊อตว่าขันแน่นทุกตัว เช่น น๊อตยึดมู่เล่ย์, น๊อตยึดมอเตอร์ เป็นต้น การติดตั้งและตรวจเช็คสายพานสายพานทำหน้าที่ในการส่งแรงการขับเคลื่อนจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไปยังปั๊มลมและถังเก็บอากาศเพื่อที่จะให้ทั้งหมดทำงานประสานกัน วิธีทำการตรวจเช็คสายพาน ใช้วิธีกดสายพานตรงกลางระหว่างมู่เล่ย์ และ หัวปั๊มลม โดยให้หย่อนได้ประมาณ 1 – 1.5เซ็นติเมตร หากสายพานตึงเกินไป จะทำให้หัวปั๊มลมทำงานเพิ่มมากขึ้น,มอเตอร์ร้อนและสายพานขาดหากสายพานหลวมหรือหย่อนเกินไป ก็จะทำให้สูญเสียพลังงาน,สายพานหลุด และ ทำให้เกิดอันตรายได้ติดตั้งกรองอากาศก่อนใช้งานปั๊มลม การติดตั้งปั๊มลมควรติดตั้งในพื้นที่ๆเหมาะสม ให้อยู่ในบริเวณสถานที่มีอากาศสะดวกถ่ายเท ไม่อับ ไม่ควรมีฝุ่นละอองมาก และที่สำคัญไม่ควรอยู่ในที่ที่มีความชื้นสูง ที่สำคัญตั้งไว้ห่างจากระยะกำแพงประมาณ 12-15 เซนติเมตร เพื่อที่จะได้สะดวกในการประกอบ ดูแล และถอดเครื่องเคลื่อนย้ายขาตั้งใช้ยึดติดกับพื้นเพื่อทำการป้องกันแรงสั่นสะเทือน สายพานทำหน้าที่ในการส่งแรงการขับเคลื่อนจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไปยังปั๊มลมและถังเก็บอากาศเพื่อที่จะให้ทั้งหมดทำงานประสานกัน ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่อง หากน้ำมันเครื่องในหัวปั๊มลมมีไม่ถึงค่าที่กำหนดควรเติมน้ำมันเครื่องปั๊มลมเพื่อป้องกันการสึกหรอ ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า ควรเลือกตัวที่มีศักยภาพในการทำงานสูงสามารถมีแรงบิดที่สูงและอดออมในการใช้พลังงาน มีระบบป้องกันความชุ่มชื้นและฝุ่นละอองต่างๆควรเลือกตัวที่มีความทต่อการใช้งานกลางแจ้งและในสภาวะที่ฝุ่นค่อนข้างเยอะเลือกปั๊มลมที่มีระบบตัดโดยอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้ากินกระแสไฟสูงผิดปกติเพื่อที่จะได้ช่วยในการดูแลและป้องกันความปลอดภัยแก่ตัวเครื่องปั๊มลม และตัวผู้ใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งานปั๊มลมควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียดตามคู่มือถ้ามัญหาให้รีบติดต่อช่างเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด