หลักการทำงานของปั๊มลม Air compressor

Air compressor หรือที่เรารู้จักกันในนาม เครื่องปั้มลม คอยทำหน้าที่อัดแรงดันลมให้สูงตามผู้ใช้ต้องการ รูปแบบการทำงานด้วยลมนี้เรานำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายทั้งแบบปั้มและแบบเครื่องอัดพื่อให้เกิดความดันสูงขึ้น และสามารถนำไปใช้ในรูปแบบหนึ่งของพลังงาน นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก จนถึงโรงงานขนาดใหญ่

หากเราสังเกตุตามร้านซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงร้านซ่อมจักรยานยนตร์ การใช้งานของแต่ละประเภทปั๊มลมก็จะแตกต่างกันปั๊มลมประเภทลูกสูบ มีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่มากจนเกิดไป สามารถใช้งานได้ในครัวเรือน ส่วนโรงงานอุตสากรรมขนาดกลางและใหญ่ทั่วไปนั้นก็จะใช้เป็นปั๊มลมประเภทสกรู ที่จะต้องใช้แรงดันอยากมากในการทำงาน

ส่วนประกอบและหน้าที่ของปั๊มลมส่วนต่างๆ

 1. หัวปั๊มลม ใช้ในการผลิตลม
 2. ถังเก็บลม ใช้สำหรับเก็บลมไว้ภายใน สำหรับไว้ใช้งาน
 3. มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้นกำลังที่ใช้ในการผลิตลม
 4. เกจ์ จะเป็นตัวบอกแรงดันลมที่มีอยู่ภายในถังเก็บลม
 5. สวิทช์ออโตเมติก สั่งทำงานการดันลมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำการสั่งหยุดลมเมื่อได้ลมที่ต้องการตามอัตโนมัติ และจะทำหน้าที่สั่งให้ลมทำงานต่อ เมื่อลมได้มีปริมาณลดลงตามที่ระบุไว้
 6. แม็กเนติก มีหน้าที่ป้องกันการทำงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
 7. โปโร ช่วยระบายลมออกจากถังเก็บลม เมื่อเวลาที่ระบบสวิทช์ออโตเมติกไม่ทำงาน
 8. สายระบายลม เป็นตัวผ่านลมลงไปยังถังเก็บลมภายใน
 9. เช็ควาล์ว เป็นตัวกันลมย้อนกลับเข้าหัวลม
 10. ตาแมว เป็นตัวแสดงปริมาณน้ำมันหล่อลื่นที่อยู่ภายในหัวปั๊มลม ซึ่งตัวน้ำมันหล่อลื่นจะต้องอยู่ในปริมาณที่ระบุไว้เท่านั้น
 11. ท่อทองแดง ช่วยในการระบายลมออกจากสายระบายลม เพื่อที่จะได้ช่วยลดแรงเสียดทานจากการเริ่มต้นผลิตแรงลม

ประเภทของปั๊มลม ชนิดต่างๆ เราสามารถแบ่ง เครื่องปั๊มลม ออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • Piston Air Compressor ปั๊มลมประเภทลูกสูบ
 • Screw Air Compressor ปั๊มลมประเภทสกรู
 • Sliding Vane Rotary Air Compressor ปั๊มลมประเภทใบพัดเลื่อน
 • Roots Air Compressor ปั๊มลมประเภทใบพัดหมุน
 • Diaphragm Air Compressor ปั๊มลมประเภทไดอะเฟรม
 • Redial and axial flow Air Compressor ปั๊มลมประเภทกังหัน

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ปั๊มลม ที่นิยมใช้มากที่สุดและพบเห็นได้ทั่วไปจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ ปั๊มลมประเภทสกรู และปั๊มลมประเภทลูกสูบ ซึ่งจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยปั๊มลมแบบสกรูจะเน้นไปเป็นการใช้งานแบบปั๊มโรงงาน ส่วนปั๊มลมลูกสูบ จะเป็นการใช้งานแบบ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ ซ่อมจักรยานยนต์ทั่วไปนั้นเอง