เครื่องทำลมแห้ง FUSHENG Air Cooled Refrigeration Dryer

          เครื่องทำลมแห้ง หรือ เครื่อง Air Dryer มีหน้าที่ดูดความชื้นจากลมที่ผลิตมาจาก เครื่องอัดลม หรือ ปั๊มลม ก่อนที่จะนำไปใช้ในการผลิตหรือใช้งานต่างๆ เผื่อไม่ให้เกิดน้ำในระบบก่อนนำไปใช้ เครื่องทำลมแห้งจะลดอุณหภูมิลมที่มาจากเครื่องอัดลมให้อยู่ที่ 2-10 องศาเซลเซียส เครื่องทำลมแห้งจะมีสารทำความเย็นในการควบแน่นความชื้นที่อยู่ในลมให้กลายเป็นของเหลว แล้วทำการระบายออกมา การเลือกเครื่องทำลมแห้งนั้นต้องดูจากอัตราการผลิตลมของเครื่องอัดลมว่าสามารถผลิตได้ปริมาณเท่าไร่ และต้องคำนึงถึงอุณหภูมิและความชื้นของสถานที่ติดตั้ง ซึ่งจะมีผลต่อการทำความเย็นของเครื่องทำลมแห้งด้วย โดยแต่ละยี่ห้อจะมีค่าสัมประสิทธิ์(Coefficient) หรือ ค่าแฟคเตอร์(Factor) ที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเลือกรุ่นเครื่องทำลมแห้งที่ต่างกัน โดยในการติดตั้งส่วนใหญ่จะติดตั้งเครื่องทำลมแห้งในระบบลมหลังจากที่ลมได้พักจากถังพักลมมาแล้ว ถังพักลมจะช่วยลดอุณหภูมิของลมได้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการลดภาระของเครื่องทำลมแห้ง

FR SERIES Air-Cooled Refrigeration Dryer

Independent power distribution and high quality accessories
Safe operation guaranteed.
 
Flange connection for evaporators in power range of 300HP and above
Easy and convenient maintenance.
 
State of the art application of secondary condenser on the air outlet
Perfectly utilizing outlet cooled air to ensure normal operation even in harsh operational conditions
 
Unique air heat exchanger with brass pipe and fin design
Reduces air inlet temperature and increases outlet temperature, preventing piping condensation.
 
Motor with extruded aluminum alloy casing + 120'C thermostat
superb heat exchange for prolong operating interval.
 
Stainless oil-filled type instrumentation
Eliminate shock errors caused by vibrations during long distance or rough transportation.
 

-Download Catalogue  FS airdryer