Air Receiver Tank

จำหน่ายถังลม ขนาดตั้งแต่ตั้งแต่ 200ลิตร – 200,000 ลิตร มีพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งถังลม Safety valve, Pressure Gauge, Auto drain

Air Receiver Tank เป็นถังเก็บลมทำด้วยเหล็ก(SS400) แบบรับแรงดัน (Pressure Vessel) ซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บลมให้คงที่อยู่ตลอดเวลา ถังลม air receiver tank ยังช่วยลดปริมาณน้ำในระบบด้วยถังลมจะประกอบด้วย เกจ์วัดความดัน (Pressure gauge) ลิ้นนิรภัย (safety valve) แอร์แทรป (Air trap) ฯลฯ ต้องมีถังเก็บลม 1 ถังต่อเครื่องอัดอากาศ 1 เครื่องขนาดของถังเก็บลมต้องเลือกถังอากาศอัดให้มีขนาดใหญ่พอเพื่อจะได้จ่ายอากาศโดยไม่เกิดการกระเพื่อมของความดันในขณะที่ต้องการอากาศมาก ปกติถังเก็บอากาศต้องมีความจุประมาณ 8 เท่าของอากาศอัดได้ในหนึ่งวินาทีและควรเพิ่มค่าเผื่ออีก 25% สำหรับการขยายในอนาคตและดำเนินทำ Hydrostatics Test ตามความถี่ที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบสภาพในด้านความปลอดภัย